ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Which Cümleleri


which cümleleriİngilizcedeki "which" soru sıfatının Türkçedeki karşılığı "hangi" dir. Bazen bir yan cümlenin başında kullanılsa da, genellikle soru cümlelerinde yer alır.

Aşağıda "which" ile yapılmış her türlü soru biçiminde ve yan cümleli which cümleleri örnekler bulacaksınız:

Which is mine? The smaller one? --> Hangisi benim? Küçük olan mı?

It was either Spanish or Portuguese, I've forgotten which. --> Portekizce de, İspanyolca da olabilir, hangisi olduğunu unuttum.

Which of your parents do you feel closer to? --> Ebeveylerinden hangisini kendine daha yakın buluyorsun?
Which of you knows where the keys are kept? --> Hanginiz anahtarların nerede korunduğunu biliyor?

I really can't tell them apart which is which? --> Hangisinin hangisi olduğunu ayırd edemiyorum.

You know that little Italian restaurant, which I mentioned in my letter. --> Mektubumda belirtttiğim küçük İtalyan restoranını biliyorsun.

These are the principles, which we all believe in.--> Bunlar, bizim tümüne inandığımız prensiplerimiz.

It is that building, the interior of which is rather better than the outside. --> Bu, o bina, içinin dışından daha iyi olduğu.

Is that the film in which the actor kills his mother? --> Bu, aktörün annesini öldürdüğü film mi?

The death of his son was an bitter experience from which he never fully recovered. --> Oğlunun ölümü onun tümüyle üstesinden gelemediği acı bir tecrübe oldu.
We are often afraid of that which we cannot understand. --> Biz sıklıkla anlayamadıklarımızdan korkarız.

Which doctor did you see? --> Hangi doktoru görüyorsun?

Which button do I press next? --> Bundan sonra hangi düğmeye basmalıyım?

I didn't know which of the twins I was speaking to. --> Ikizlerin hangisiyle konuştuğumu bilmiyordum.

Which way is the wind blowing? --> Rüzgar hangi yönden esiyor?

With which man came Jale last night one? --> Jale dün gece hangi adamla geldi?

The talk lasted two hours, during all of which time the child was well behaved.--> Çocuğun bütün o süre boyunca çok terbiyeli olduğu konuşma iki saat sürdü.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

İtalyanca Çeviri Cümleleri


Türkçe Çeviri Cümleleri


Yani Cümleleri


Simple Past Tense Cümleleri


Veda Cümleleri


Geçmiş Zaman Cümleleri


Nokta Cümleleri


What Soru Cümleleri


Have To Cümleleri


Comparative Cümleleri


Konuşma Cümleleri


Türkçe Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.